Karen G. Harket

Cand.odont

Andregenerasjons tannlege og utdannet ved Universitetet i Oslo, ferdig januar 2010.
Karen G. Harket

Karen G. Harket er andregenerasjons tannlege og utdannet ved Universitetet i Oslo, ferdig januar 2010.

Hun har jobbet ved Nordmo Tannlegesenter siden februar 2010.