Jon Nordmo

Cand.odont, spes.oral protetikk

Jon Nordmo er spesialist i oralprotetikk. Han er utdannet tannlege ved Odontologisk fakultet i Oslo, 1988.
Jon Nordmo

Jon Nordmo er tredje generasjon tannleg, utdannet ved det odontologiske fakultet i Oslo 1988. Godkjent for lysgassbehandling, Odontologiska Institutionen, Jönköping, 1994. Spesialist i oral protetikk (krone, bro, protese), det odontologiske fakultet, Oslo 2000.
 
Offentlig godkjent for HELFO refusjon for implantatprotetikk, 2001. Estetisk regulering, Inman aligner, København 2010. Sertifisert for skinne behandling mot snorking og søvnapné, Somnodent, Stockholm 2012.
 
Jon Nordmo har drevet privat praksis siden 1988 i Kristiansand og vært ansatt 20 % som instruktør-tannlege og ansvarshavende på avdeling for protetikk, odontologisk fakultet Oslo 1999-2001 samt ansatt 10% som spesialisttannlege på den offentlige tannhelsetjeneste spesialist avdeling i Vest-Agder 2010-2013.
 
Han har gjort tannbehandling i narkose siden 1995 og behandlet flere tusen pasienter som har hatt behov for total rehabilitering. Behandlingen dekker spekteret fra estetisk tannbehandling til avanserte rehabiliteringer etter ulykker eller kreft.
 
Han har vært benyttet som foreleser /kursgiver en rekke ganger og har selv omfattende kursing fra inn- og utland.